Velkommen

til

IL Gular

 

Vil du bli medlem se orientering og friidrett sine hjemmesider
NM i friidrott for veteranar i
Haugesund 7.-9. mars 2014

Idrottslaget Gular
Kong Oscarsgt 15
5017 Bergen
E-post ilgular@online.no
Skipa av bygde-og bondeungdomslagi i Bergen 25. september 1946